Σεμινάριο «Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η επίδραση των πολιτικών της στην ελληνική οικονομία» (29/4/2015)

id: 
2331

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ JEAN MONNET

19η Περίοδος


Γ. Δ. Δημόπουλος

Καθηγητής Ευρωπαϊκής Έδρας Jean Monnet


ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΟΎΜΕΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ


Ομιλητής:

Χρήστος Γκόρτσος

Καθηγητής

Διεθνούς Οικονομικού Δικαίου

Τμήματος Διεθνών, Ευρωπαϊκών και Περιφερειακών Σπουδών

Πάντειο Πανεπιστήμιο Αθηνών

&

Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Ένωσης Τραπεζών


Θέμα:

«Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα και η επίδραση

των πολιτικών της στην ελληνική οικονομία»


Τετάρτη, 29 Απριλίου 2015

Αμφιθέατρο Δεριγνύ,

ώρα 19:00 - 21:00

Επισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]