Σεμινάριο «Η εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας στα χρόνια του Μνημονίου» (18/3/2015)

id: 
2298

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ JEAN MONNET

19η Περίοδος

Γ. Δ. Δημόπουλος

Καθηγητής Ευρωπαϊκής Έδρας Jean Monnet

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Η ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙ ΔΡΟΜΟΛΟΓΟΎΜΕΝΕΣ ΕΞΕΛΙΞΕΙΣ

ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ομιλητής:

Παναγιώτης Τσακλόγλου

Καθηγητής

Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Θέμα:

«Η εξέλιξη της ελληνικής οικονομίας στα χρόνια του Μνημονίου»

Τετάρτη, 18 Μαρτίου 2015

Αμφιθέατρο Δεριγνύ,

ώρα 19:00 - 21:00

Επισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]