Σεμινάριο «Η εναλλακτική πρόταση για την Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση» (23/3/2016)

id: 
2647

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ JEAN MONNET

20η Περίοδος

Γ. Δ. Δημόπουλος

Καθηγητής Ευρωπαϊκής Έδρας Jean Monnet

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Η ΕΛΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΡΙΣΗ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ,

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ, ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ


Ομιλητής:

Μιλτιάδης Νεκτάριος

Αναπληρωτής Καθηγητής

Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης

Πανεπιστημίου Πειραιώς

Θέμα:

«Η εναλλακτική πρόταση για την Ασφαλιστική Μεταρρύθμιση»

Τετάρτη, 23 Μαρτίου 2016

Αμφιθέατρο Δεριγνύ,

ώρα 19:00 - 21:00

Επισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]