Σεμινάριο «Αναπτυξιακό πρότυπο και η (μη) μεταρρύθμιση της ελληνικής οικονομίας» (11/5/2016)

id: 
2700

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ JEAN MONNET

20η Περίοδος

Γ. Δ. Δημόπουλος

Καθηγητής Ευρωπαϊκής Έδρας Jean Monnet

ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ

Η ΕΛΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΡΙΣΗ: ΑΝΑΠΤΥΞΗ, ΑΠΑΣΧΟΛΗΣΗ,

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ, ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ

Ομιλητής:

Νίκος Βέττας

Καθηγητής Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

Γενικός Διευθυντής ΙΟΒΕ


Θέμα:

«Αναπτυξιακό πρότυπο και η (μη) μεταρρύθμιση της ελληνικής οικονομίας»


Τετάρτη, 11 Μαΐου 2016

Αμφιθέατρο Δεριγνύ,

ώρα 19:00 - 21:00

Επισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]