Σίτιση φοιτητών του ΟΠΑ στη ΦΕΑ

id: 
2442

Αθήνα, 24 Σεπτεμβρίου 2015

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Σίτιση φοιτητών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών στη ΦΕΑ

Με αφορμή δημοσιεύματα του αθηναϊκού τύπου με τίτλους όπως: "κόβουν τη σίτιση στη Φοιτητική Εστία Αθήνας" ή "χωρίς φαγητό η Εστία ΑΣΟΕΕ" κλπ, από τα οποία συνάγεται ότι το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΟΠΑ) αφήνει χωρίς σίτιση τους φοιτητές και φοιτήτριές του που διαμένουν στη Φοιτητική Εστία Αθηνών (ΦΕΑ), η Πρυτανεία του ΟΠΑ, προς αποκατάσταση της αλήθειας, ενημερώνει:

  1. Στο ΟΠΑ λειτουργεί σε καθημερινή βάση εστιατόριο στο οποίο σιτίζονται δωρεάν όλοι οι φοιτητές του ΟΠΑ που πληρούν τις προϋποθέσεις που θέτει ο νόμος (περί τους 2.500 φοιτητές).
  2. Στη ΦΕΑ στεγάζονται περίπου 100 φοιτητές του ΟΠΑ οι οποίοι, για λόγους ευκολίας τους, επιθυμούν να σιτίζονται, με έξοδα του ΟΠΑ, στο εστιατόριο της ΦΕΑ. Όμως το αναγκαίο κονδύλι δεν εγκρίθηκε από το αρμόδιο Υπουργείο με συνέπεια να αδυνατεί το ΟΠΑ να το καταβάλει.
  3. Η Διοίκηση του ΟΠΑ αναζητά τους πρόσθετους πόρους για την κάλυψη του κόστους σίτισης στο εστιατόριό της ΦΕΑ των φοιτητών του που διαμένουν εκεί. Είναι αυτονόητο ότι μέχρι την εξεύρεση αυτών των πόρων, οι φοιτητές αυτοί μπορούν να σιτίζονται στο εστιατόριο του ΟΠΑ.

Τέλος, διευκρινίζεται ότι:

  • ο προϋπολογισμός του Πανεπιστημίου έχει υποστεί δραστικές περικοπές κατά τη διάρκεια των πέντε τελευταίων ετών εξ αιτίας των οποίων έχουν περικοπεί πολλές λειτουργικές δαπάνες, και ότι
  • η ΦΕΑ δεν ανήκει στο ΟΠΑ αλλά τη διαχειρίζεται το Ίδρυμα Νεότητας και δια Βίου Μάθησης (ΙΝΕΔΙΒΙΜ).

Τμήμα Δημοσίων Σχέσεων ΟΠΑ

Τελευταία ενημέρωση: 11-04-2018