Πρόσκληση υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής για Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών

id: 
2581

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΡΑΠΕΖΙΚΗΣ ΓΙΑ ΣΤΕΛΕΧΗ

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΓΙΑ ΤΗ ΣΕΙΡΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ 2016

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής για Στελέχη Επιχειρήσεων και Οργανισμών προσφέρει μεταπτυχιακού επιπέδου ειδίκευση και απευθύνεται σε νέους απόφοιτους ΑΕΙ και ΤΕΙ, καθώς και σε στελέχη Τραπεζών και Επιχειρήσεων που επιθυμούν να εμβαθύνουν στους βασικούς τομείς της Χρηματοοικονομικής και Τραπεζικής Διοίκησης για κάλυψη αναγκών του Δημοσίου και Ιδιωτικού Τομέα.

Κριτήρια Επιλογής Υποψηφίων Σπουδαστών

 • Βαθμός Πτυχίου
 • Εργασιακή και Ερευνητική Εμπειρία
 • Επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Advanced και άνω)
 • Συστατικές Επιστολές
 • Συνέντευξη

Οι αιτήσεις θα γίνονται δεκτές από τη Δευτέρα 17 Ιανουαρίου 2016 μέχρι και την Παρασκευή 31 Μαΐου 2016.

Πληροφορίες και αιτήσεις για το ΔΠΜΣ παρέχονται από τη Γραμματεία του Προγράμματος

9ος όροφος, γραφείο 909, τηλ. 210-8203 689.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

 • Αίτηση σε ειδικό έντυπο, χορηγούμενο από τη γραμματεία ή το διαδίκτυο
 • Φωτοαντίγραφο του καταθετηρίου του τέλους αξιολόγησης (25€, Αρ. Λογ. Εθνικής Τράπεζας 110/480080-04)
 • Αντίγραφο Πτυχίου
 • Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας
 • Βεβαίωση Ισοτιμίας ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ (για όσους προέρχονται από ιδρύματα του εξωτερικού)
 • Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα
 • Δύο Εμπιστευτικές Συστατικές Επιστολές
 • Πιστοποιητικό Πολύ Καλής Γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (επίπεδο Αdvanced και άνω)
 • Πιστοποίηση Προϋπηρεσίας
 • Μία έγχρωμη φωτογραφία