Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος Πλειοδοτικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη φωτογράφου για τη φωτογράφηση, βιντεοσκόπηση και ηχοκάλυψη των εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου

id: 
2536

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Αρ. 2/2015

Η Εταιρεία Αξιοποιήσεως και Διαχειρίσεως της Περιουσίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Α.Ε. προκηρύσσει Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Πλειοδοτικού Διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές και με κριτήριο κατακύρωσης την υψηλότερη τιμή προσφοράς, για την ανάδειξη φωτογράφου για τη φωτογράφηση, βιντεοσκόπηση και ηχοκάλυψη των εκδηλώσεων του Πανεπιστημίου (ορκωμοσίες πρωτοετών, πτυχιούχων, εθνικών επετείων κ.λπ.).

Ο διαγωνισμός θα γίνει στις 16/12/2015, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00 π.μ. στα γραφεία της Εταιρείας (Πατησίων 80, 4ος όροφος), ενώπιον αρμόδιας Επιτροπής. Ημερομηνία λήξης υποβολής προσφορών ορίζεται η 15/12/2015, ημέρα Τρίτη και ώρα 12:00 μ.μ., στο πρωτόκολλο του Πανεπιστημίου (Πατησίων 76, Αθήνα).

Αναλυτική διακήρυξη και πληροφορίες δίνονται στο site του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (www.aueb.gr) και στα γραφεία της Εταιρείας, κα Όλγα Μάνου, τηλέφωνο 210 82.03.726 και 210 82.03.724.

 

Αθήνα, 09 Δεκεμβρίου 2015

Ο Διευθύνων Σύμβουλος


Καθηγητής Γεώργιος Γιαγλής

 

Επισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]