Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος ΟΠΑ για αγορά ακινήτου

id: 
2690

Αρ. Πρωτ.: 2656
Αθήνα, 22 Απριλίου 2016

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ενδιαφέρεται να αγοράσει για τις στεγαστικές του ανάγκες ακίνητο με τις εξής προδιαγραφές:

  • Να βρίσκεται στην περιοχή του Κεντρικού Κτηρίου του ΟΠΑ, Πατησίων 76 και σε ακτίνα μέχρι 600-800 μέτρα
  • Να είναι ολόκληρο κτήριο ή όροφοι του ιδίου κτηρίου ή οικόπεδο με δυνατότητα εκμετάλλευσης ακινήτου
  • Να έχει μικτή επιφάνεια ανωδομής από 3.000-8.000 τ.μ. εφόσον πρόκειται για έτοιμο κτήριο, ή εφόσον πρόκειται για οικόπεδο να έχει δυνατότητα της ίδιας επιφάνειας ανωδομής
  • Να είναι κατάλληλο για χρήση εκπαιδευτηρίου

Δεκτές μπορεί να γίνονται και δύο ή περισσότερες όμορες ιδιοκτησίες.

Οι ενδιαφερόμενοι ιδιοκτήτες καλούνται να υποβάλλουν προσφορές με τα εξής δικαιολογητικά:

  1. Φωτοτυπία του τίτλου κτήσεως του ακινήτου
  2. Περιγραφή του ακινήτου (θέση, εμβαδόν, έτος αποπεράτωσης κ.λπ.)
  3. Οικοδομική άδεια εφόσον πρόκειται για έτοιμο ακίνητο
  4. Στοιχεία οικονομικών απαιτήσεων που θα προσδιορίζουν το τίμημα και τους όρους καταβολής του

Οι προσφορές θα υποβάλλονται στο κεντρικό Πρωτόκολλο του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών από τη Δευτέρα 25/4/2016 έως και την Παρασκευή 27/5/2016 (εργάσιμες ημέρες και ώρες 8:00 – 14:00, εκτός από το διάστημα 27/4/2016-4/5/2016).

Επικοινωνία: κ. Γράπας Γεώργιος, τηλέφωνο 210-8213 157 και 210-8203 718.

Η παρούσα Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος δε δημιουργεί κανενός είδους δέσμευση του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών έναντι των ενδιαφερομένων.


 

Καθηγητής Σπυρίδων Σπύρου
Αναπληρωτής Πρύτανη Οικονομικού Προγραμματισμού και Ανάπτυξης

 

Επισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]