Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την ανάδειξη δύο (2) εξωτερικών μελών του Συμβουλίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

id: 
1624

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΔΥΟ (2) ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΜΕΛΩΝ
ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ ΑΘΗΝΩΝ

Ο Πρύτανης αποφασίζει την εκ νέου δημοσίευση Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Ανάδειξη δύο (2) Εξωτερικών Μελών του Συμβουλίου του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν τις υποψηφιότητές τους έως την Πέμπτη 21 Φεβρουαρίου 2013.

Κείμενο Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος

Αίτηση Υποψηφιότητας

Τελευταία ενημέρωση: 11-04-2018