Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Πανεπιστημιακού Υποτρόφου για τη διεξαγωγή επικουρικού-διδακτικού έργου (φροντιστήρια-ασκήσεις) του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2016-17

id: 
2782

 

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αθήνα, 22 Ιουλίου 2016

Αρ. Πρωτ.: 5994

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ

σύμφωνα με παρ. 6, αρ. 29 του Ν. 4009/2011 η οποία προστέθηκε με την παρ. 16 του άρθρου του 34 Ν. 4115/2013

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να καλύψει τις διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν (1) Πανεπιστημιακό Υπότροφο για τη διεξαγωγή επικουρικού-διδακτικού έργου (φροντιστήρια-ασκήσεις) στο παρακάτω γνωστικό αντικείμενο κατά το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-2017:

Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να αποστείλουν αίτηση, βιογραφικό σημείωμα (έντυπο και σε ηλεκτρονική μορφή), επικυρωμένα αντίγραφα πτυχίων, αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) όπου απαιτείται και υπόμνημα των εργασιών τους (όχι τις εργασίες) στη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πατησίων 76 (ισόγειο πτέρυγας Αντωνιάδου), τηλ. 210-8203 300, 210-8203 302 & 210-8203 194, μέχρι την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου 2016.

 

Αθήνα, 22 Ιουλίου 2016
Ο Πρύτανης

 

Καθηγητής Εμμανουήλ Α. Γιακουμάκης

 

Επισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]