Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις συμβασιούχων διδασκόντων σύμφωνα με το ΠΔ407/80 του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων για το χειμερινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2016-17

id: 
2812

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

Αριθμ. Πρωτ.: 5988/16-9-2016

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

Για θέσεις Συμβασιούχων Διδασκόντων σύμφωνα με το Π.Δ. 407/1980, όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το αρθρ. 28, παρ. 3 του Ν.4386/2016

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών ανακοινώνει ότι, προκειμένου να καλύψει διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων, ενδιαφέρεται να προσλάβει συμβασιούχους διδάσκοντες με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου βάσει των διατάξεων του άρθρου 5 του Π.Δ. 407/1980 (Α' 112), όπως αυτό τροποποιήθηκε και ισχύει με το άρθρο 28 παρ. 3 του Ν. 4386/2016, για αυτοδύναμο διδακτικό έργο στα παρακάτω μαθήματα Χειμερινού Εξαμήνου του Ακαδημαϊκού Έτους 2016-2017:

  • Ποσοτικές Μέθοδοι ΙΙΙ (Οικονομετρία), 3ου Εξαμήνου, μάθημα κορμού
  • Ανάλυση Λογιστικών Καταστάσεων, 7ου εξαμήνου, υποχρεωτικό Κατευθύνσεων
  • Χρηματοδοτική Διοίκηση ΙΙ, 5ου εξαμήνου, υποχρεωτικό Κατευθύνσεων
  • Στρατηγικός Σχεδιασμός Μάρκετινγκ, 7ου εξαμήνου, υποχρεωτικό Κατεύθυνσης (50% διδασκαλία)
  • Οικονομική Επιχειρήσεων, 1ου εξαμήνου, μάθημα κορμού

Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος με ηλεκτρονικό ταχυδρομείο αίτηση, πλήρες βιογραφικό σημείωμα, συνοπτικό υπόμνημα εργασιών, αντίγραφα πτυχίων και αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (όπου απαιτείται), στην ηλεκτρονική διεύθυνση: ode@aueb.gr, μέχρι και την Κυριακή 25 Σεπτεμβρίου 2016.

 

Αθήνα, 16 Σεπτεμβρίου 2016
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

*

ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ Α. ΓΙΑΚΟΥΜΑΚΗΣ
Καθηγητής

 

*Η υπογραφή υπάρχει στο πρωτότυπο

Επισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]