Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για θέσεις Πανεπιστημιακών Υποτρόφων για τη διεξαγωγή διδακτικού, οργανωτικού και ερευνητικού έργου στα ακόλουθα γνωστικά αντικείμενα του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης κατά το ακαδ. έτος 2015-16

id: 
2407

Aρ. Πρωτ.: 4546

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

σύμφωνα με παρ. 6, του αρ. 29 του Ν. 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 95 του Ν. 4310/2014

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να καλύψει τις διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών ενδιαφέρεται να προσλάβει Πανεπιστημιακούς Υποτρόφους, σύμφωνα με την παρ. 6, του αρ. 29 του Ν. 4009/2011 όπως τροποποιήθηκε με το αρ. 95 του Ν. 4310/2014, για τη διεξαγωγή διδακτικού, οργανωτικού και ερευνητικού έργου στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα, κατά το Ακαδημαϊκό Έτος 2015-2016:

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-2016

1. Αρχές Κοινωνιολογίας

2. Μικροοικονομική Θεωρία Ι

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2015-2016

1. Oικονομική Κοινωνιολογία

2. Μεθοδολογία Οικονομικής Επιστήμης

3. Ιστορία Οικονομικής Σκέψης

Οι ενδιαφερόμενοι, θα πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, Οικονομικών Επιστημών. Επίσης, είναι επιθυμητή και θα ληφθεί υπόψη διδακτική εμπειρία στα εν λόγω γνωστικά αντικείμενα, τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική γλώσσα. Καλούνται να καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης (τηλ. 210 8203.303, 210 8203.305, Πατησίων 76, 104 34 Αθήνα) ή να αποστείλουν ηλεκτρονικά στη διεύθυνση της Γραμματείας econ@aueb.gr μέχρι τις 25 Aυγούστου 2015 τα ακόλουθα δικαιολογητικά:


α) αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος

β) βιογραφικό σημείωμα

γ) συνοπτικό υπόμνημα εργασιών (δεν απαιτούνται οι εργασίες)

δ) αντίγραφα τίτλων σπουδών με αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ, όπου απαιτείται.

ε) βεβαίωση διδακτικής εμπειρίας, εφόσον υπάρχει.

 

Αθήνα, 13/07/2015
Ο ΠΡΥΤΑΝΗΣ

 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΤΣΙΟΣ
ΚΑΘΗΓΗΤΗΣ

 

Επισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]