Πρόγραμμα χορήγησης Υποτροφιών σε δυο (2) Έλληνες για εκμάθηση της Αραβικής Γλώσσας για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

id: 
2668

Πρόγραμμα χορήγησης Υποτροφιών σε δυο (2) Έλληνες για εκμάθηση της Αραβικής Γλώσσας για το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017

Το Υπουργείο Ανώτατης Εκπαίδευσης της Αιγύπτου προκηρύσσει δυο (2) υποτροφίες εκμάθησης της Αραβικής Γλώσσας διάρκειας οκτώ (8) μηνών. Οι υποψήφιοι έχουν δικαίωμα να υποβάλλουν στο Μορφωτικό Κέντρο της Πρεσβείας της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου στην Αθήνα τις αιτήσεις τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά έως τις 30 Μαΐου 2016.

Περισσότερες πληροφορίες εδώ.