Πρόγραμμα Ορκωμοσιών Εξεταστικής Περιόδου Ιανουαρίου 2014

id: 
2075

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΟΡΚΩΜΟΣΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΗΣ ΠΕΡΙΟΔΟΥ 2014

Ημέρα

Ημερομηνία

Εκδήλωση

Διοργανωτής

Ώρα Έναρξης

Τόπος Διεξαγωγής

Δευτέρα

2/6

Ορκωμοσία Εξεταστικής Ιανουαρίου Τμήματος Πληροφορικής

Τμήμα Πληροφορικής

10:00

Αίθουσα Τελετών

Ορκωμοσία Εξεταστικής Ιανουαρίου Τμήματος Στατιστικής

Τμήμα Στατιστικής

10:00

Αίθουσα Τελετών

Πέμπτη

5/6

Ορκωμοσία Εξεταστικής Ιανουαρίου Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

Τμήμα Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής

10:00

Αίθουσα Τελετών

Ορκωμοσία Εξεταστικής Ιανουαρίου Τμήματος Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

13:00

Αίθουσα Τελετών

Τρίτη

10/6

Ορκωμοσία Εξεταστικής Ιανουαρίου Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων (Α- Μ)

Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

10:00

Αίθουσα Τελετών

Ορκωμοσία Εξεταστικής Ιανουαρίου Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων (Ν-Ω)

Τμήμα Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

13:00

Αίθουσα Τελετών

Τετάρτη

11/6

Ορκωμοσία Εξεταστικής Ιανουαρίου Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

10:00

Αίθουσα Τελετών

Ορκωμοσία Εξεταστικής Ιανουαρίου Τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας

Τμήμα Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας

10:00

Αίθουσα Τελετών

Πέμπτη

12/6

Ορκωμοσία Εξεταστικής Ιανουαρίου Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης

12:00

Αίθουσα Τελετών