Πρόγραμμα Ομίλου Πρακτικής Άσκησης Erasmus+ ακαδ. έτους 2016-17 για πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του εξωτερικού με τη στήριξη του ΙΚΥ

id: 
2806


ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΟΜΙΛΟΣ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ERASMUS+

ΑΚΑΔ. ΕΤΟΣ 2016-2017

Πρόγραμμα Ομίλου Πρακτικής Άσκησης Erasmus + ακαδ. έτους 2016-17

Για πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του εξωτερικού

με τη στήριξη του ΙΚΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

To Πρόγραμμα "Όμιλος Πρακτικής Άσκησης Erasmus+" απευθύνεται σε προπτυχιακούς και μεταπτυχιακούς φοιτητές που ενδιαφέρονται να πραγματοποιήσουν πρακτική άσκηση σε επιχειρήσεις και οργανισμούς του εξωτερικού και υλοποιείται με τη στήριξη του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ). Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών συντονίζει τον Όμιλο Πρακτικής Άσκησης στον οποίο συμμετέχουν Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα από όλη τη χώρα. Πιο συγκεκριμένα, οι εταίροι του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών είναι το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο, το Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων, το Πανεπιστήμιο Κρήτης, και το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας.

Οι φοιτήτριες και οι φοιτητές του Πανεπιστημίου μας που επιθυμούν να συμμετάσχουν στο Πρόγραμμα του Ομίλου Πρακτικής Άσκησης Erasmus+ 2016-2017 καλούνται να συμπληρώσουν σε ηλεκτρονική μορφή τη συνημμένη αίτηση και να την αποστείλουν υπογεγραμμένη ηλεκτρονικά στα στελέχη του προγράμματος Όμιλος Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ: Ντέλιου Κλεοπάτρα (delioucleopatra@gmail.com) και Μυρτώ Ραφαηλίδου (mrafailidou@aueb.gr) ή να την προσκομίσουν απευθείας στα αρμόδια στελέχη του Γραφείου Διεθνών Σχέσεων επισυνάπτοντας και μία φωτοτυπία του αποδεικτικού γνώσης της ξένης γλώσσας που ομιλείται στον οργανισμό/εταιρεία/φορέα υποδοχής που επιλέγουν καθώς και πρόσφατη αναλυτική βαθμολογία από την Γραμματεία του Τμήματός τους.

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων - Περίοδος υλοποίησης

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι
από 13 Σεπτεμβρίου έως 13 Οκτωβρίου 2016

Για την ΑΙΤΗΣΗ πατήστε εδώ.

Για περισσότερο εποικοδομητικά αποτελέσματα, συστήνεται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να έχουν τελειώσει τις σπουδές των τριών πρώτων ετών του προγράμματος σπουδών τους και να έχουν βρει εταιρεία στην οποία επιθυμούν να πραγματοποιήσουν την πρακτική τους.

Σχετικά με την περίοδο υλοποίησης της πρακτικής άσκησης, δεν υπάρχει προκαθορισμένη προθεσμία (δηλαδή συγκεκριμένες ημερομηνίες έναρξης και λήξης της πρακτικής). Ωστόσο, η πρακτική άσκηση θα πρέπει να έχει ολοκληρωθεί μέχρι τις 30/09/2017. Ενδεικτικά αναφέρεται πως φοιτητής ο οποίος επιθυμεί να ολοκληρώσει τρίμηνη πρακτική άσκηση μπορεί να ξεκινήσει οποιαδήποτε ημερομηνία μέχρι και την 01/07/2017, φοιτητής ο οποίος επιθυμεί να ολοκληρώσει δίμηνη πρακτική άσκηση μπορεί να ξεκινήσει οποιαδήποτε ημερομηνία μέχρι και την 01/08/2017, κοκ.

Μηνιαία ποσά ανά χώρα υποδοχής

Τα μηνιαία ποσά ανά χώρα υποδοχής, παρουσιάζονται παρακάτω:

Ομάδα Χώρα Υποδοχής Μηνιαίο ποσό επιχορήγησης
Ομάδα 1: Χώρες με υψηλό κόστος διαβίωσης που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Δανία, Ιρλανδία, Γαλλία, Ιταλία, Αυστρία, Φινλανδία, Σουηδία, Ηνωμένο Βασίλειο, Λιχτενστάιν, Νορβηγία

600€

Ομάδα 2: Χώρες με μεσαίο κόστος διαβίωσης που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Βέλγιο, Τσεχική Δημοκρατία, Γερμανία, Ελλάδα, Ισπανία, Κροατία, Κύπρος, Λουξεμβούργο, Κάτω Χώρες, Πορτογαλία, Σλοβενία, Ισλανδία, Τουρκία

550€

Ομάδα 3: Χώρες με χαμηλό κόστος διαβίωσης που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα Βουλγαρία, Εσθονία, Λετονία, Λιθουανία, Ουγγαρία, Μάλτα, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας

500€

Διαδικασία αίτησης

Η διάρκεια της πρακτικής άσκησης δεν πρέπει να είναι μικρότερη των δύο (2) μηνών.

Όσοι έχουν ήδη γίνει αποδεκτοί για δίμηνη/τρίμηνη πρακτική άσκηση μετά από απευθείας επικοινωνία τους με επιχειρήσεις/οργανισμούς/φορείς υποδοχής επιλέξιμων Κρατών του Προγράμματος Εrasmus+ πρέπει να το σημειώσουν στην αίτησή τους.

Οι φοιτητές οφείλουν να επικοινωνήσουν με τον ακαδημαϊκό συντονιστή Erasmus+ του τμήματός τους (βλ. παρακάτω ονομαστική κατάσταση) προκειμένου να ζητήσουν την έγκριση αυτής της κινητικότητας και του συγκεκριμένου προγράμματος πρακτικής άσκησης στην επιχείρηση ή στον οργανισμό υποδοχής που θα επιλέξουν.

H τρίμηνη παραμονή στο εξωτερικό στο πλαίσιο της πρακτικής άσκησης Εrasmus+ αναγνωρίζεται με 20 πιστωτικές μονάδες ECTS.

Μετά την έγκριση του ακαδημαϊκού υπευθύνου Εrasmus+, οι φοιτητές μπορούν να αναζητήσουν από το Τμήμα Διεθνών Σχέσεων & Ευρωπαϊκών Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Πανεπιστημίου μας τα έντυπα του ΙΚΥ που πρέπει να συμπληρωθούν έγκαιρα για την λήψη της υποτροφίας Εrasmus+ Όμιλος Πρακτικής Άσκησης.

Το βασικό κριτήριο επιλεξιμότητας είναι να διατηρούν οι ενδιαφερόμενοι τη φοιτητική ιδιότητα κατά την στιγμή υποβολής της αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα.

Τα κριτήρια επιλογής είναι η καλή ακαδημαϊκή επίδοση, η γνώση της γλώσσας εργασίας στην εταιρεία/οργανισμό της χώρας υποδοχής, η εύρεση εταιρείας/οργανισμού υποδοχής στο εξωτερικό και η κατάλληλη και έγκαιρη προετοιμασία του σχετικού προγράμματος πρακτικής άσκησης. Η επιλογή πραγματοποιείται από τον ακαδημαϊκό συντονιστή του Προγράμματος Εrasmus+ με τη στήριξη του Γραφείου Εrasmus+ του Πανεπιστημίου μας. Η διαδικασία επιλογής παρουσιάζεται αναλυτικά στο αρχείο που ονομάζεται «διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων».

Διαδικασία αξιολόγησης αιτήσεων υποψηφίων για Πρακτική Άσκηση στο εξωτερικό και κριτήρια επιλογής φοιτητών για το ακαδ. έτος 2016-17

Δικαιολογητικά πρακτικής άσκησης

Προκειμένου να μπορέσει να αρχίσει η πρακτική άσκηση, θα πρέπει ο ενδιαφερόμενος να έχει συγκεντρώσει τα παρακάτω δικαιολογητικά, τα οποία και προσκομίζει στα στελέχη του προγράμματος: Ντέλιου Κλεοπάτρα (delioucleopatra@gmail.com) και Μυρτώ Ραφαηλίδου (mrafailidou@aueb.gr), τηλέφωνο 210 - 8203216

ΠΡΟΣΟΧΗ: Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να έχουν επικοινωνήσει έγκαιρα με το γραφείο προκειμένου να ενημερωθούν αναλυτικά για το καθένα από αυτά:

 1. Σύμβαση Πρακτικής Άσκησης (έγγραφο ΙΚΥ).
 2. Συμφωνία Πρακτικής Άσκηση (Erasmus+ Learning Agreement for Traineeships).
 3. Φωτοτυπία Ευρωπαϊκής Κάρτας Ασφάλισης Ασθενείας ή ιδιωτικού ασφαλιστηρίου (και απόδειξης εξόφλησης αυτού) το οποίο να παρέχει πλήρη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη και να έχει ισχύ στη χώρα που θα πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση, ενώ θα ισχύει καθ’ όλη τη διάρκεια του διαστήματος της πρακτικής άσκησης.
 4. Φωτοτυπία ιδιωτικής ασφάλειας (και απόδειξη εξόφλησης αυτής) που αφορά α) Προσωπικό ατύχημα (κάλυψη και για περίπτωση εργατικού ατυχήματος), β) Αστική ευθύνη έναντι τρίτων. Η ιδιωτική ασφάλεια θα πρέπει να καλύπτει το πλήρες διάστημα της πρακτικής άσκησης και να έχει ισχύ στην χώρα που θα πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση.
 5. Φωτοτυπία ταυτότητας ή διαβατηρίου.
 6. Φωτοτυπία βιβλιαρίου τράπεζας στο οποίο ο μετακινούμενος είναι τουλάχιστον συνδικαιούχος (αν όχι ο μοναδικός δικαιούχος) κατά προτίμηση Εθνικής Τράπεζας (για αποφυγή κρατήσεως προμήθειας).
 7. Φωτοτυπία πτυχίου γνώσης ξένης γλώσσας στην οποία θα πραγματοποιηθεί η πρακτική άσκηση.

Σε περίπτωση που ο φοιτητής ή η φοιτήτρια δεν είναι πολίτες της Ε.Ε., θα πρέπει να διαθέτουν άδεια εργασίας εντός της Ε.Ε. (που αποδεικνύεται με τη σχετική βίζα στο διαβατήριό τους).

Πρόγραμμα «Όμιλος Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Πρακτικής Άσκησης Erasmus+ 2016-2017»

Ακαδημαϊκοί Συντονιστές Τμημάτων

 1. Οικονομικής Επιστήμης

  Αν. Καθηγήτρια Ιωάννα - Σαπφώ Πεπελάση

  τηλ. 210-8203 336, e-mail: ipepelasis@aueb.gr

 2. Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

  Καθηγητής Παναγιώτης Τσακλόγλου

  τηλ. 210-8203 195, e-mail: tsaklog@aueb.gr

 3. Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων

  Αν. Καθηγητής Κωνσταντίνος Κασιμάτης

  τηλ. 210-8203 923, e-mail: kkassima@aueb.gr

 4. Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας

  Επίκ. Καθηγήτρια Ελένη Αποσπόρη

  τηλ. 210-8203 141, e-mail: apospori@aueb.gr

 5. Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

  Καθηγητής Σπύρος Σπύρου

  τηλ. 210-8203 169, e-mail: sspyrou@aueb.gr

  Επικ. Καθηγήτης Ευθύμιος Δεμοιράκος

  τηλ. 210-8203 442, e-mail: demirakos@aueb.gr

 6. Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

  Επίκ. Καθηγήτρια Ειρήνη Βουδούρη

  τηλ. 210-8203 559, e-mail: voudouri@aueb.gr

 7. Πληροφορικής

  Eπίκ. Καθηγήτρια Ευγενία Φουστούκου

  Τηλ. 210-8203 577, e-mail: eugenie@aueb.gr

 8. Στατιστικής

  Καθηγητής Αθανάσιος Γιαννακόπουλος

  Τηλ. 210-8203 543, e-mail: ayannaco@aueb.gr

  Επίκ. Καθηγήτρια Αλεξάνδρα Λειβαδά

  Τηλ. 210-8203 521, e-mail: livada@aueb.gr

Στοιχεία επικοινωνίας με στελέχη του Ομίλου Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ

Ντέλιου Κλεοπάτρα (delioucleopatra@gmail.com) & Μυρτώ Ραφαηλίδου (mrafailidou@aueb.gr), τηλέφωνο επικοινωνίας: 210-8203 216.