Πρόγραμμα Εκδηλώσεων Απριλίου 2009

id: 
466

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2009
Ημέρα Ημ/νία Εκδήλωση Διοργανωτής Έναρξη Τόπος Διεξαγωγής
Πέμπτη 2/4 Ορκωμοσία

Εξεταστικής Σεπτεμβρίου του Τμήματος Οργάνωσης & Διοίκησης

Επιχειρήσεων 

Τμήμα

Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

10:00 Αμφ. Αντωνιάδου
Πέμπτη 2/4 Ορκωμοσία

Εξεταστικής Σεπτεμβρίου των Τμημάτων Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων

και Διοικητικής Επιστήμης & Τεχνολογίας

Τμήματα

Οργάνωσης & Διοίκησης Επιχειρήσεων και Διοικητικής Επιστήμης &

Τεχνολογίας

12:30 Αμφ. Αντωνιάδου
Παρασκευή 3/4 Ορκωμοσία

Εξεταστικής Σεπτεμβρίου του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής 

Τμήμα Λογιστικής &

Χρηματοοικονομικής 

10:00 Αμφ. Αντωνιάδου
Παρασκευή 3/4 Ορκωμοσία

Εξεταστικής Σεπτεμβρίου του Τμήματος Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας 

Τμήμα Μάρκετινγκ &

Επικοινωνίας 

12:00 Αμφ. Αντωνιάδου
Παρασκευή 3/4 Ορκωμοσία

Εξεταστικής Σεπτεμβρίου του Τμήματος Πληροφορικής 

Τμήμα Πληροφορικής  13:30 Αμφ. Αντωνιάδου
Δευτέρα 6/4 Ορκωμοσία

Εξεταστικής Σεπτεμβρίου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

Τμήμα

Οικονομικής Επιστήμης

12:00 Αμφ. Αντωνιάδου
Δευτέρα 6/4 Ορκωμοσία

Εξεταστικής Σεπτεμβίου των Τμημάτων Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών

Σπουδών και Στατιστικής

Τμήμα

Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών και Στατιστικής

13:30 Αμφ. Αντωνιάδου
Δευτέρα 6/4 Ορκωμοσία

ΠΜΣ στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

ΠΜΣ

στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

18:00 Αμφ. Αντωνιάδου
Τρίτη 7/4 Ενημέρωση

μαθητών Λυκείων

ΟΠΑ 10:30 Αμφ.

Αντωνιάδου

Τρίτη 7/4 Ορκωμοσία

ΠΜΣ στις Διεθνείς & Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές (πλήρους & μερικής

φοίτησης)

ΠΜΣ

στις Διεθνείς & Ευρωπαϊκές Οικονομικές Σπουδές

18:00 Αμφ.

Αντωνιάδου

Τετ

- Πέμπ.

8 & 9 /4 Παρουσίαση

των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών του ΟΠΑ

ΟΠΑ,

Αντιπρύτανης Ακαδημαϊκών Υποθέσεων Καθηγητής Ιωάννης Κατσουλάκος

15:00 Αμφ.

Αντωνιάδου

Παρασκευή 10/4 Ορκωμοσία

ΠΜΣ στη Διοίκηση Υπηρεσιών

ΠΜΣ

στη Διοίκηση Υπηρεσιών

18:00 Αμφ.

Αντωνιάδου

 

Τελευταία ενημέρωση: 11-04-2018