Πρόγραμμα γραπτών κατατακτήριων εξετάσεων Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών ακαδημαϊκού έτους 2016-2017

id: 
3000

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ανακοινώνεται στους πτυχιούχους Α.Ε.Ι, σχολών διετούς κύκλου σπουδών, Τ.Ε.Ι και σχολών υπερδιετούς κύκλου σπουδών ότι, οι εξετάσεις για την κατάταξή τους στο Τμήμα, το ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 θα διεξαχθούν ως εξής:

  1. Μικροοικονομική Ι, Τρίτη 13/12/2016, ώρα 3-5μμ, αίθουσα Α42 (κτίριο Αντωνιάδου, 4ος όροφος)

  2. Μαθηματικά Ι, Πέμπτη 15/12/2016, ώρα 5-7μμ, αίθουσα Α42 (κτίριο Αντωνιάδου, 4ος όροφος)
  3. Πολιτική της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης, Τρίτη 20/12/2016 , ώρα 3-5μμ, αίθουσα Α42 (κτίριο Αντωνιάδου, 4ος όροφος.)

Σημειώσεις:

  1. Οι υποψήφιοι πρέπει να έχουν μαζί τους αστυνομική ταυτότητα ή άλλο επίσημο δημόσιο έγγραφο πιστοποίησης της ταυτότητάς του.

  2. Χρωματιστά μελάνια εκτός του μπλε και του μαύρου, και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο αναγνώρισης στο γραπτό δοκίμιο αποκλείουν το γραπτό από τη βαθμολόγηση.
  3. Ο υποψήφιος που εγκαταλείπει την αίθουσα και παραδίδει το γραπτό του, δεν επιτρέπεται να επανέλθει για τη συνέχιση της εξέτασης.
  4. Δεν επιτρέπεται να εισέλθει ο υποψήφιος στην αίθουσα έχοντας μαζί του βιβλία, σημειώσεις , τετράδια ή άλλα αντικείμενα που δεν επιτρέπονται.
  5. Κατά την πρώτη ημέρα των εξετάσεων οι υποψήφιοι υποχρεούνται να βρίσκονται στο χώρο των εξετάσεων μία (1) ώρα νωρίτερα. Τις υπόλοιπες ημέρες υποχρεούνται να προσέρχονται 30 λεπτά νωρίτερα.

 

Αθήνα, 21 Νοεμβρίου 2016

Από τη Γραμματεία

 

Τελευταία ενημέρωση: 11-04-2018