Πρόγραμμα γραπτών κατατακτήριων εξετάσεων πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ, πτυχιούχων Ανώτερων Σχολών διετούς και υπερδιετούς κύκλου σπουδών ακαδ. Έτους 2014-15

id: 
2222

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΓΡΑΠΤΕΣ ΚΑΤΑΤΑΚΤΗΡΙΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΕΙ, ΤΕΙ, ΠΤΥΧΙΟΥΧΩΝ ΑΝΩΤΕΡΩΝ ΣΧΟΛΩΝ ΔΙΕΤΟΥΣ ΚΑΙ ΥΠΕΡΔΙΕΤΟΥΣ ΚΥΚΛΟΥ ΣΠΟΥΔΩΝ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΈΤΟΥΣ 2014-2015

Το πρόγραμμα των γραπτών κατατακτηρίων εξετάσεων για το Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, διαμορφώνεται ως εξής:

ΜΑΘΗΜΑ

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ

ΩΡΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ

Μικροοικονομική Ι

Δευτέρα 1 Δεκεμβρίου 2014

19:00-21:00

Αίθουσα Α21

Ποσοτικές Μέθοδοι Ι

(Γενικά Μαθηματικά

για τη Διοίκηση των Επιχειρήσεων)

Τετάρτη 3 Δεκεμβρίου 2014

19.00-21.00

Αίθουσα Α21

Γενικές Αρχές Διοίκησης Επιχειρήσεων

Παρασκευή 5 Δεκεμβρίου 2014

17:00-19:00

Αίθουσα Α31


Στις παραπάνω ημερομηνίες και ώρες εξέτασης,

οι υποψήφιοι θα πρέπει να έχουν απαραιτήτως την αστυνομική τους ταυτότητα.


 

Αθήνα, 19 Νοεμβρίου 2014

Από τη Γραμματεία Τμήματος ΟΔΕ