Προκήρυξη 2 διαγωνισμών ανάδειξης τεσσάρων (4) υποτρόφων για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο εξωτερικό ακαδ. έτους 2013-2014 από τα έσοδα του κληροδοτήματος "Κων. Βέλλιου"

id: 
2793

Κληροδότημα "Κων. Βέλλιου"
Προκήρυξη δύο διαγωνισμών ανάδειξης τεσσάρων υποτρόφων για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο εξωτερικό ακαδ. έτους 2013-2014

Προκήρυξη 2 διαγωνισμών ανάδειξης τεσσάρων (4) υποτρόφων για μεταπτυχιακές και διδακτορικές σπουδές στο εξωτερικό ακαδ. έτους 2013-2014 από τα έσοδα του κληροδοτήματος "Κων. Βέλλιου", που υπάγεται στην Άμεση Διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών. Κατάθεση αιτήσεων από την 23η Σεπτεμβρίου 2016 έως και την 7η Νοεμβρίου 2016.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας:

www.minedu.gov.gr/publications/docs2016/apofasi.pdf