Προκήρυξη οικονομικής υποστήριξης μεταπτυχιακών φοιτητών - ερευνητών

id: 
2628

IΔΡΥΜΑ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ

ΙΔΡΥΤΕΣ ΝΙΚΟΣ ΚΑΙ ΛΥΝΤΙΑ ΤΡΙΧΑ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ - ΕΡΕΥΝΗΤΩΝ

Το Ίδρυμα Παιδείας προτίθεται να υποστηρίξει οικονομικά κατά το Ακαδημαϊκό έτος 2016-2017 μεταπτυχιακούς φοιτητές και ερευνητές στην Ελλάδα και το Εξωτερικό.

Πληροφορίες για τις προϋποθέσεις χορήγησης της οικονομικής ενίσχυσης, τα αναγκαία δικαιολογητικά καθώς και η αίτηση, η οποία πρέπει να συμπληρωθεί και να υποβληθεί ηλεκτρονικά, έχουν αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του Ιδρύματος.

www.ipep-gr.org

Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων μέχρι και 8/4/16.

Περισσότερες πληροφορίες:

Λυσικράτους 12, Αθήνα (Πλάκα) 105 58, τηλ: 210-3228 922, fax: 210-3253 461, e-mail: info@ipep-gr.org