Προκήρυξη νέων θέσεων Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στη Διεθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση

id: 
2370

ΔΙΑΤΜΗΜΑΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΣΤΗ ΔΙΕΘΝΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑ, ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΣΗ

MSc in International Shipping, Finance and Management

Weblink: http://msc-isfm.aueb.gr/

ΣΧΟΛΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

(ΤΜΗΜΑ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ KAI ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ & ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ)

ΣΧΟΛΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ

(ΤΜΗΜΑ ΔΙΕΘΝΩΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΩΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ)

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΝΕΩΝ ΘΕΣΕΩΝ /ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ 2015-16

Το Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΠΜΣ) στη Διεθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση απευθύνεται σε νέους απόφοιτους Α.Ε.Ι. και Τ.Ε.Ι., καθώς και σε στελέχη επιχειρήσεων που επιθυμούν να εμβαθύνουν στα αντικείμενα της Ναυτιλίας, Χρηματοοικονομικής και Διοίκησης.

Οι Μεταπτυχιακές Σπουδές οδηγούν στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (ΜΔΕ). Στα πλαίσια του προγράμματος λειτουργούν δύο τμήματα:

 • Τμήμα Πλήρους Φοίτησης (full time) που απευθύνεται σε νέους απόφοιτους, έχει διάρκεια 12 μήνες και τα μαθήματα είναι πρωινά ή απογευματινά.
 • Τμήμα Μερικής Φοίτησης (part time) που απευθύνεται σε στελέχη επιχειρήσεων και οργανισμών, έχει διάρκεια 24 μήνες και τα μαθήματα είναι απογευματινά.
 • Τόσο τα τμήμα μερικής όσο και το τμήμα πλήρους φοίτησης είναι αγγλόφωνα
 • Για τη φοίτηση στα παραπάνω τμήματα απαιτείται η καταβολή διδάκτρων.
 • Υπάρχουν διαθέσιμες υποτροφίες.

Το πρόγραμμα λειτουργεί σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού Λειτουργίας του καθώς και του Κανονισμού Λειτουργίας Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών και Διδακτορικών Σπουδών του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Το πρόγραμμα έχει εγκριθεί με το ΦΕΚ B 814/2015.

Αιτήσεις

 • Η καταληκτική ημερομηνία αποδοχής αιτήσεων είναι η 30η Ιουνίου 2015.
 • Ο αριθμός των θέσεων είναι περιορισμένος.

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβάλλονται ή να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στην ακόλουθη διεύθυνση:

Γραμματεία Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών στη Διεθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση

Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 9ος όροφος, γραφείο 908 (καθημερινά 11:30 - 19.30, τηλ. 210-8203 696 & 210-8203 633, φαξ: 210-8203 634, Email: msc.isfm@aueb.gr)


ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 1. Αίτηση σε ειδικό έντυπο, χορηγούμενο από τη γραμματεία ή το διαδίκτυο.
 2. Φωτοαντίγραφο του καταθετηρίου του τέλους αξιολόγησης 40€.
 3. Αντίγραφο διπλώματος / πτυχίου.
 4. Πιστοποιητικό Αναλυτικής βαθμολογίας.
 5. Βεβαίωση ισοτιμίας ΔΙΚΑΤΣΑ/ΔΟΑΤΑΠ (για όσους προέρχονται από Ιδρύματα του εξωτερικού).
 6. Αναλυτικό Βιογραφικό σημείωμα.
 7. Δύο εμπιστευτικές συστατικές επιστολές.
 8. Πιστοποιητικό πολύ καλής γνώσης της Αγγλικής γλώσσας (IELTS 6.5, TOEFL 90, TOEIC 785)
 9. Πιστοποίηση της προϋπηρεσίας (για φοιτητές μερικής φοίτησης).
 10. Δύο φωτογραφίες τύπου ταυτότητας

Ο Διευθυντής ΔΠΜΣ

Καθηγητής

Εμμανουήλ Γ. Καβουσανός

Ο Πρύτανης

Καθηγητής

Κωνσταντίνος Γάτσιος

Επισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]