Προκήρυξη Εκλογών για το Αξίωμα του Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών