Προκήρυξη Εκλογών για το Αξίωμα του Πρύτανη (συνεδρίαση 1η/14-10-2015)