Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για τέσσερις (4) θέσεις Πανεπιστημιακών Υποτρόφων για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2015-16

id: 
2588

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Αθήνα, 21/1/2016

Αρ. Πρωτ.: Τ. Λ&Χ.: 153

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ 4 (ΤΕΣΣΕΡΙΣ) ΘΕΣΕΙΣ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΥΠΟΤΡΟΦΩΝ

σύμφωνα με παρ. 6, αρ. 29 του Ν. 4009/2011 η οποία προστέθηκε με την παρ. 16 του άρθρου του 34 Ν. 4115/2013

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να καλύψει τις διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων ενδιαφέρεται να προσλάβει τέσσερις (4) Πανεπιστημιακούς Υποτρόφους για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου στα παρακάτω γνωστικά αντικείμενα κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016:

  1. Μικροοικονομική Θεωρία Ι

  2. Αγορές Χρήματος και Κεφαλαίου
  3. Διοικητική Λογιστική
  4. Αρχές Χρηματοοικονομικής Λογιστικής

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, καλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν αίτηση, βιογραφικό σημείωμα (έντυπο και σε ηλεκτρονική μορφή), αντίγραφα πτυχίων, αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) όπου απαιτείται και υπόμνημα των εργασιών τους (όχι τις εργασίες) στη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πατησίων 76, τηλ. 210-8203 300, μέχρι την Παρασκευή 29 Ιανουαρίου 2016.

 

Αθήνα, 21 Ιανουαρίου 2016
Ο Πρύτανης

 

Καθηγητής Εμμανουήλ Α. Γιακουμάκης

 

Επισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]