Προκήρυξη εκδήλωσης ενδιαφέροντος για μία (1) θέση Πανεπιστημιακού Υποτρόφου για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδ. έτους 2015-16

id: 
2606

ΑΝΑΡΤΗΤΕΟ

Αθήνα, 11/2/2016

Αρ. Πρωτ.: Τ. Λ&Χ.: 328

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ

ΓΙΑ ΜΙΑ (1) ΘΕΣΗ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΟΥ ΥΠΟΤΡΟΦΟΥ

σύμφωνα με παρ. 6, αρ. 29 του Ν. 4009/2011 η οποία προστέθηκε με την παρ. 16 του άρθρου του 34 Ν. 4115/2013

Το Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών προκειμένου να καλύψει τις διδακτικές ανάγκες του Τμήματος Λογιστικής & Χρηματοοικονομικής της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων ενδιαφέρεται να προσλάβει έναν (1) Πανεπιστημιακό Υπότροφο για τη διεξαγωγή διδακτικού, ερευνητικού και οργανωτικού έργου στο παρακάτω γνωστικό αντικείμενο κατά το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2015-2016:

  1. Προχωρημένη Οικονομετρία

Οι ενδιαφερόμενοι, οι οποίοι πρέπει να είναι κάτοχοι Διδακτορικού Διπλώματος, καλούνται να καταθέσουν ή να αποστείλουν αίτηση, βιογραφικό σημείωμα (έντυπο και σε ηλεκτρονική μορφή), αντίγραφα πτυχίων, αναγνώριση από ΔΟΑΤΑΠ (ΔΙΚΑΤΣΑ) όπου απαιτείται και υπόμνημα των εργασιών τους (όχι τις εργασίες) στη Γραμματεία του Τμήματος Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής, Πατησίων 76, τηλ. 210-8203 300, μέχρι την Παρασκευή 19 Φεβρουαρίου 2016.

 

Αθήνα, 10 Φεβρουαρίου 2016
Ο Πρύτανης

 

Καθηγητής Εμμανουήλ Α. Γιακουμάκης

 

Επισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]