Προκήρυξη διενέργειας επαναληπτικών εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του ΟΠΑ για το χρονικό διάστημα από 05.11.2015 έως 31.08.2017

id: 
2476

Προκήρυξη διενέργειας επαναληπτικών εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου

του Τμήματος Διεθνών και Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών

της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του ΟΠΑ

για το χρονικό διάστημα από 05.11.2015 έως 31.08.2017