Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών & Τεχνολογίας της Πληροφορίας του ΟΠΑ για το χρονικό διάστημα από 01.09.2016 έως 31.08.2018