Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Πληροφορικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας του ΟΠΑ για το χρονικό διάστημα από 01.11.2015 έως 31.08.2017