Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του ΟΠΑ για το χρονικό διάστημα από 01.09.2016 έως 31.08.2018