Προκήρυξη διενέργειας εκλογών για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του ΟΠΑ για το χρονικό διάστημα από 01.11.2015 έως 31.08.2017

id: 
2461

Προκήρυξη διενέργειας εκλογών

για την ανάδειξη Προέδρου του Τμήματος Οικονομικής Επιστήμης

της Σχολής Οικονομικών Επιστημών του ΟΠΑ

για το χρονικό διάστημα από 01.11.2015 έως 31.08.2017