Προκήρυξη διαγωνισμού επιλογής δεκαεννέα (19) υποτρόφων για προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ακαδ. έτους 2013-2014 από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Νικολάου Κρήτσκη»

id: 
2422

Προκήρυξη διαγωνισμού επιλογής δεκαεννέα (19) υποτρόφων για προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ακαδ. έτους 2013-2014 από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Νικολάου Κρήτσκη», που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών. Κατάθεση αιτήσεων και δικαιολογητικών το αργότερο μέχρι και την 1 Οκτωβρίου 2015.

Περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Υπουργείου Παιδείας www.minedu.gov.gr/home/prokirikseis-diagwnismoi-ypotrofies/53-ypotrofies-klirodothmata/13798-22-07-15-19-2013-2014