Προκήρυξη διαγωνισμού επιλογής δέκα (10) υποτρόφων για προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ακαδ. έτους 2014-2015 από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Παναγιώτη Τριανταφυλλίδη», που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.

id: 
2432