Προκήρυξη διαγωνισμού επιλογής έξι (6) υποτρόφων για προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ακαδ. έτους 2013-2014 από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Κων. Βέλλιου», που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.