Προκήρυξη διαγωνισμού επιλογής έξι (6) υποτρόφων για προπτυχιακές σπουδές στο εσωτερικό ακαδ. έτους 2014-2015 από τα έσοδα του κληροδοτήματος «Ιάλεμου Κυπριανίδη», που υπάγεται στην άμεση διαχείριση του Υπουργείου Οικονομικών.

id: 
2433