Προκήρυξη διαγωνισμού από την Ακαδημία Αθηνών για τη χορήγηση δώδεκα (12) υποτροφιών για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στην Ελλάδα ή τo εξωτερικό

id: 
2372

Προκήρυξη διαγωνισμού

για τη χορήγηση δώδεκα (12) υποτροφιών

από τα έσοδα των Γενικών Κληροδοτημάτων υπέρ της Εκπαιδεύσεως