Προγράμματα Υποτροφιών προς Έλληνες, ακαδημαϊκού έτους 2017-18

Προγράμματα Υποτροφιών προς Έλληνες, ακαδημαϊκού έτους 2017-18

Το Ίδρυμα Ωνάση προκηρύσσει το 40ο πρόγραμμα υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2017-18 για σπουδές στο εξωτερικό. Θα χορηγηθούν συνολικά 80 τουλάχιστον υποτροφίες στα ακόλουθα επίπεδα σπουδών:

Α) Μεταπτυχιακές Σπουδές σε όλους τους Κλάδους και Ειδικότητες
Β) Διδακτορικές Σπουδές σε όλους τους Κλάδους και Ειδικότητες

Επίσης, το Ίδρυμα Ωνάση προκηρύσσει το 18ο πρόγραμμα υποτροφιών ακαδημαϊκού έτους 2017-18 για σπουδές στην Ελλάδα σε δημόσια Πανεπιστήμια. Θα χορηγηθούν συνολικά 50 τουλάχιστον υποτροφίες για σπουδές που οδηγούν σε:

Α) Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης σε όλους τους Κλάδους και Ειδικότητες
Β) Διδακτορικό Δίπλωμα σε όλους τους Κλάδους και Ειδικότητες

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών είναι η 28η Φεβρουαρίου 2017.

Περισσότερες πληροφορίες στην κάτωθι ηλεκτρονική διεύθυνση:

http://www.onassis.org/scholarships-greeks.php

ID: 
68

Τελευταία ενημέρωση: 14-02-2017