Πρακτική Άσκηση Καλοκαίρι 2016 και σεμινάριο προετοιμασίας για το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης κατά την καλοκαιρινή περίοδο 2016 (26/5/16)

id: 
2711

Πρακτική Άσκηση Καλοκαίρι 2016

Στο πλαίσιο του προγράμματος Πρακτικής Άσκησης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών καλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές και φοιτήτριες να δηλώσουν το ενδιαφέρον τους για Πρακτική Άσκηση κατά την καλοκαιρινή περίοδο 2016 υποβάλλοντας ηλεκτρονική αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Δ.Α.Σ.Τ.Α. του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών www.dasta-is.aueb.gr.

Παρακαλούνται οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές να:

 1. ενημερωθούν για το Πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης από την ενότητα «Συχνές Ερωτήσεις» καθώς και για τους όρους συμμετοχής που ισχύουν ανά Τμήμα από τον ιστότοπο του Κεντρικού Γραφείο Πρακτικής Άσκησης http://internship.aueb.gr/
 2. ακολουθήσουν ΟΛΟΙ υποχρεωτικά τις διαδικασίες που περιγράφονται στον Οδηγό του Πληροφοριακού Συστήματος ΔΑΣΤΑ ΟΠΑ για την Πρακτική Άσκηση
 3. έχουν οπωσδήποτε τον αριθμό της νέας φοιτητικής ταυτότητας, ώστε να μπορέσουν να κάνουν αίτηση. Στην περίπτωση που δεν έχουν θα πρέπει να κάνουν άμεσα ηλεκτρονική αίτηση στο http://academicid.minedu.gov.gr/Applications
 4. εισάγουν στο Πληροφοριακό Σύστημα ένα αναλυτικό βιογραφικό σημείωμα.

Λόγω περιορισμένων κονδυλίων υπάρχει περιορισμένος αριθμός θέσεων και η επιλογή των φοιτητών, που πληρούν τους όρους συμμετοχής που έχει θέσει κάθε Τμήμα, θα γίνεται με βάση τον Μ.Ο. βαθμολογίας.

Περίοδος Υποβολής Αιτήσεων Φοιτητών από 16 έως και 29 Μαΐου 2016:

 • Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης & Τμήμα Στατιστικής
  (Αγγελική Παναγιωτίδου, apan@aueb.gr, 210-8203 825)
 • Τμήμα Διεθνών & Ευρωπαϊκών Οικονομικών Σπουδών &
  Τμήμα Λογιστικής και Χρηματοοικονομικής

  (Αντώνης Ρούσσος, roussos@aueb.gr, 210-8203 825)
 • Τμήμα Πληροφορικής & Τμήμα Μάρκετινγκ και Επικοινωνίας
  (Ελευθερία Νυφλή, enifli@aueb.gr, 210-8203 815)
 • Τμήμα Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων
  (Μαρία Κανέλλα, mkanella@aueb.gr, 210-8203 813)

Για οδηγίες αναφορικά με τη διαδικασία υποβολής αίτησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά το έγγραφο http://internship.aueb.gr/getdoc.php?docid=134.

Διενέργεια Σεμιναρίου Προετοιμασίας Πρακτικής Άσκησης
Εαρινού Εξαμήνου Ακαδ. Έτους 2015-16

Το Γραφείο Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ σε συνεργασία με το Γραφείο Διασύνδεσης ΟΠΑ διοργανώνουν σεμινάριο προετοιμασίας για όσους φοιτητές θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης κατά την καλοκαιρινή περίοδο 2016.

Ημερομηνία: Πέμπτη 26 Μαΐου 2016
Τόπος Διεξαγωγής: Αμφιθέατρο Αντωνιάδου
Ώρες: 11.00 - 14.00 (Οι ενδιαφερόμενοι φοιτητές είναι απαραίτητο να βρίσκονται στην αίθουσα 10 λεπτά πριν την έναρξη του σεμιναρίου)

Η συμμετοχή στο σεμινάριο είναι προαιρετική, αλλά κρίνεται αναγκαία η παρακολούθησή του.

Θεματολογία Σεμιναρίου:

 • Ενημέρωση για το πρόγραμμα Πρακτικής Άσκησης ΟΠΑ
 • Ολοκληρωμένο Βιογραφικό Σημείωμα
 • Συνέντευξη επιλογής- τεχνικές έκφρασης & πρωτόκολλο συμπεριφοράς
 • Ομαλή & αποτελεσματική ένταξη στο εργασιακό περιβάλλον

Σημείωση: Οι φοιτητές που θα παρακολουθήσουν το σεμινάριο είναι απαραίτητο να έχουν μαζί τους εκτυπωμένο το έγγραφο «Βιογραφικό Σημείωμα».

Οι αιτήσεις συμμετοχής στο σεμινάριο γίνονται ηλεκτρονικά έως τη Δευτέρα 23/05/2016.