Πιστοποίηση του Εργαστηρίου Διοικητικής Επιστήμης (ISO 9001-TUV Hellas) και του MSc στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία (EFQM-ΕΕΔΕ) του Τμήματος ΔΕΤ

id: 
2995

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Αθήνα, 22 Νοεμβρίου 2016

Πιστοποίηση του Εργαστηρίου Διοικητικής Επιστήμης (ISO 9001-TUV Hellas) και του MSc στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία (EFQM-ΕΕΔΕ) του Τμήματος ΔΕΤ

Tο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών (ΟΠΑ) επενδύει συστηματικά στην ποιότητα και την αριστεία, επιδιώκοντας την αξιολόγηση και τη συμμόρφωση με διεθνώς αναγνωρισμένα πρότυπα.

Στο πλαίσιο αυτό, τo Εργαστήριο Διοικητικής Επιστήμης (Management Science Laboratory - MSL) του Τμήματος επαναπιστοποιήθηκε κατά το πρότυπο ISO 9001-2008 από την TUV Hellas στις 21 Σεπτεμβρίου 2016. H πιστοποίηση κατά ISO 9001 (την οποία για πρώτη φορά απέκτησε το Εργαστήριο το 2007) αποτελεί ένα σημαντικό μηχανισμό στήριξης του Εργαστηρίου. Παράλληλα, αποδεικνύει ότι οι δραστηριότητες που αναλαμβάνει -σχεδιασμός και υλοποίηση ερευνητικών και αναπτυξιακών έργων, επιλογή και υποστήριξη υποψήφιων διδακτόρων, διάχυση της επιστημονικής γνώσης μέσω δημοσιεύσεων και άλλων δράσεων- είναι εναρμονισμένες με τις αυστηρότερες προδιαγραφές και τα διεθνή πρότυπα για την ποιότητα, τις διαδικασίες και την έγκαιρη υλοποίησή τους. Η διάρκεια της πιστοποίησης είναι 3 έτη, ενώ πραγματοποιείται έλεγχος σε ετήσια βάση.

Επίσης, το Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία (MSc in Management Science and Technology) πιστοποιήθηκε πρόσφατα στο 1ο επίπεδο της Πιστοποίησης "EFQM Levels of Excellence - Committed to Excellence" που διαχειρίζεται η Ελληνική Εταιρεία Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΕΕΔΕ). Το Μεταπτυχιακό αξιολογήθηκε για 3 projects: (1) τη δημιουργία προγράμματος Πρακτικής Άσκησης, (2) τη συνεργασία με τη SAS για τη δημιουργία Joint Certificate σε Business Intelligence and Data Mining, (3) τη δημιουργία Προγράμματος Μερικής Φοίτησης. Η πιστοποίηση αυτή αποδεικνύει την προσήλωση του Προγράμματος στις αρχές της ποιότητας που υπαγορεύονται από το μοντέλο EFQM, την οργανωμένη διαδικασία βελτίωσης των υπηρεσιών με χρήση KPI’s και ποσοτικοποιημένων μεθόδων, καθώς και τη συστηματική αναγνώριση ευκαιριών βελτίωσης υφιστάμενων και ανάπτυξης νέων υπηρεσιών. To Μεταπτυχιακό στη Διοικητική Επιστήμη και Τεχνολογία είναι το τρίτο μόλις Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα μεταξύ των 700 Μεταπτυχιακών που προσφέρονται από τα Ελληνικά Πανεπιστήμια που έχει λάβει την Πιστοποίηση EFQM από την ΕΕΔΕ για τη δέσμευσή του στην ποιότητα και την αριστεία.

Tο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας της Σχολής Διοίκησης Επιχειρήσεων του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Αθηνών (www.aueb.gr) ιδρύθηκε το 1999 και έχει την υψηλότερη βάση εισαγωγής μεταξύ όλων των Τμημάτων του Επιστημονικού Πεδίου Οικονομίας και Πληροφορικής (5ο Επιστημονικό Πεδίο). Αναλυτικές πληροφορίες για το Τμήμα ΔΕΤ (προπτυχιακές και μεταπτυχιακές σπουδές, έρευνα, απόφοιτοι, ανθρώπινο δυναμικό, εκδηλώσεις κ.ά.) είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του Τμήματος (www.dmst.aueb.gr).

Τελευταία ενημέρωση: 11-04-2018