Παρουσίαση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στα «Πληροφοριακά Συστήματα» και την «Επιστήμη των Υπολογιστών»

Παρουσίαση των Προγραμμάτων Μεταπτυχιακών Σπουδών στα «Πληροφοριακά Συστήματα» και την «Επιστήμη των Υπολογιστών»
Διοργανωτής: Τμήμα Πληροφορικής
Τόπος Διεξαγωγής: Κτήριο ΠΜΣ του ΟΠΑ, Ευελπιδων 47Α και Λευκάδος 33, Αίθουσα 601, 6ος όροφος

ID: 
228