Παράταση υποβολής αιτήσεων υποψηφιότητας μέχρι και την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2015 από το ΠΜΣ Μερικής Φοίτησης στην Οικονομική Επιστήμη

id: 
2373

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΑΣ

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟ ΕΤΟΣ ΣΠΟΥΔΩΝ 2015-2016

Το Τμήμα Οικονομικής Επιστήμης του ΟΠΑ, το πρώτο που οργάνωσε συστηματικά Μεταπτυχιακές Σπουδές στην Ελλάδα (1978), ανακοινώνει ότι θα δέχεται αιτήσεις υποψηφιότητας για το ΠΜΣ Μερικής Φοίτησης με κατευθύνσεις στα:

Α. Εφαρμοσμένα Οικονομικά Στρατηγικές Αποφάσεις και Ρύθμιση Αγορών

Β. Χρηματοοικονομικά

Κριτήρια Επιλογής Υποψηφίων Σπουδαστών

Βαθμός Πτυχίου

Εργασιακή και Ερευνητική Εμπειρία

Επίπεδο γνώσης της Αγγλικής γλώσσας

Συστατικές Επιστολές

Συνέντευξη

Για τη φοίτηση στο ΠΜΣ απαιτούνται δίδακτρα. Η χρονική διάρκεια του ΠΜΣ είναι 24 μήνες και η έναρξη των μαθημάτων γίνεται τον Νοέμβριο του αντίστοιχου ακαδημαϊκού έτους.

Η ημερομηνία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή 12 Ιουνίου 2015.

Πληροφορίες και αιτήσεις για το ΠΜΣ παρέχονται από τη Γραμματεία του Προγράμματος στο Κέντρο Μεταπτυχιακών Σπουδών και Έρευνας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Ευελπίδων 47Α και Λευκάδος 33, 113 62 Αθήνα, 9ος όροφος, γραφείο 909 Tηλ. 210-8203 649 ή 210-8203 689, Ώρες 14:30-19:30, email: post.econ.st@aueb.gr ή στην ιστοσελίδα του τμήματος www.econ.aueb.gr.

Απαραίτητα Δικαιολογητικά

Αίτηση σε ειδικό έντυπο, χορηγούμενο από τη γραμματεία ή το διαδίκτυο

Φωτοαντίγραφο του καταθετηρίου του τέλους αξιολόγησης (60€, Αρ. Λογ. Εθνικής Τράπεζας 110/480090-77)

Αντίγραφο Πτυχίου

Πιστοποιητικό Αναλυτικής Βαθμολογίας

Βεβαίωση Ισοτιμίας ΔΟΑΤΑΠ (για όσους προέρχονται από ιδρύματα του εξωτερικού)

Αναλυτικό Βιογραφικό Σημείωμα

Δύο Εμπιστευτικές Συστατικές Επιστολές

Πιστοποιητικό Πολύ Καλής ή Άριστης Γνώσης της Αγγλικής γλώσσας

Πιστοποίηση Προϋπηρεσίας

Μια έγχρωμη φωτογραφία

Βαθμολογία GMAT (αν υπάρχει, δεν είναι προαπαιτούμενο)

 

O ΠΡΥΤΑΝΗΣ

Καθηγητής ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΑΤΣΙΟΣ

 

Επισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]