Παράταση υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών για Κατατάξεις Πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ, καθώς και κατόχων πτυχίων ανωτέρων Σχολών υπερδιετούς ή διετούς κύκλου σπουδών

id: 
2993

Αθήνα, 18 Νοεμβρίου 2016

Υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών για Κατατάξεις Πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ, καθώς και κατόχων πτυχίων ανωτέρων Σχολών υπερδιετούς ή διετούς κύκλου σπουδών μέχρι και την Παρασκευή 18/11/2016

Ανακοινώνεται ότι η υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών για Κατατάξεις Πτυχιούχων ΑΕΙ, ΤΕΙ, καθώς και κατόχων πτυχίων ανωτέρων Σχολών υπερδιετούς ή διετούς κύκλου σπουδών στα Τμήματα του Πανεπιστήμιου παρατείνεται μέχρι και την Παρασκευή 18 Νοεμβρίου 2016.

Από τη Διεύθυνση Εκπαίδευσης

Τελευταία ενημέρωση: 11-04-2018