Παράταση προθεσμίας υποβολής δηλώσεων μαθημάτων εαρινού εξαμήνου 2013-2014

id: 
1984

Αθήνα, 23 Απριλίου 2014


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΚΥΡΙΑΚΗ 27 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ


Αθήνα, 10 Απριλίου 2014


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΠΑΡΑΤΕΙΝΕΤΑΙ Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΤΟΥ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-2014 ΕΩΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 22 ΑΠΡΙΛΙΟΥ 2014.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ


Αθήνα, 17 Μαρτίου 2014

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΑΚΥΡΩΣΗ ΒΑΘΜΩΝ - ΔΗΛΩΣΗ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ - ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΓΡΑΜΜΑΤΩΝ

ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2013-14

  1. Όσοι φοιτητές επιθυμούν να ακυρώσουν τον βαθμό τους σε μαθήματα εαρινού εξαμήνου που έχουν ήδη επιτύχει κατά την εξεταστική περίοδο Σεπτεμβρίου 2013 ή Ιανουαρίου - Φεβρουαρίου 2014, οφείλουν να συμπληρώσουν την ανάλογη αίτηση και να την καταθέσουν στη Γραμματεία του Τμήματός τους τις ημέρες και ώρες που δέχεται η Γραμματεία, κατά την περίοδο των δηλώσεων μαθημάτων.    Προσοχή: Η αίτηση επανεξέτασης δεν μπορεί σε καμία περίπτωση να αναιρεθεί και κατατίθεται αυτοπροσώπως με επίδειξη εγγράφου ταυτοποίησης ή με εξουσιοδότηση νομίμως θεωρημένη.

  2. Η ηλεκτρονική υποβολή δηλώσεων επιλογής μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2013-14 θα ξεκινήσει τη Δευτέρα 17 Μαρτίου 2014 και θα λήξει την Κυριακή 13 Απριλίου 2014.
  3. H ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συγγραμμάτων για το εαρινό εξάμηνο του Ακαδημαϊκού Έτους 2013-2014 θα ξεκινήσει την Τετάρτη 26 Μαρτίου 2014 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 2 Μαΐου 2014. Η διανομή συγγραμμάτων θα ξεκινήσει την Τετάρτη 26 Μαρτίου 2014 και θα ολοκληρωθεί την Παρασκευή 16 Μαΐου 2014. Περισσότερες πληροφορίες για την ηλεκτρονική υποβολή δήλωσης συγγραμμάτων θα τις βρείτε στον δικτυακό χώρο του Συστήματος Εύδοξος www.eudoxus.gr.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ

1ο ΒΗΜΑ: Δήλωση Μαθημάτων

Για να δηλώσετε τα μαθήματά σας, θα πρέπει να υποβάλετε δήλωση μαθημάτων για το εαρινό εξάμηνο του ακαδημαϊκού έτους 2013-14 στην ηλεκτρονική Γραμματεία του Ιδρύματος http://e-grammateia.aueb.gr/unistudent/, κάνοντας χρήση των προσωπικών σας στοιχείων πρόσβασης (username/password).

Προσοχή: Για την οριστική υποβολή της δήλωσης, πατήστε το πλήκτρο "Αποστολή" και εκτυπώστε τη δήλωσή σας ή αποθηκεύστε το ηλεκτρονικό αρχείο για να έχετε αποδεικτικό υποβολής της δήλωσης.

Σημαντικό: Για να προχωρήσετε στο 2ο Βήμα (Δήλωση Συγγραμμάτων) πρέπει οπωσδήποτε να έχετε ολοκληρώσει με επιτυχία το 1ο Βήμα, δηλαδή να έχετε ολοκληρώσει με επιτυχία τη δήλωση των μαθημάτων σας.

2ο ΒΗΜΑ: Δήλωση Συγγραμμάτων

Αφού ολοκληρώσετε με επιτυχία τη δήλωση των μαθημάτων σας, εισέρχεστε στον δικτυακό χώρο δήλωσης συγγραμμάτων www.eudoxus.gr για να επιλέξετε τα συγγράμματα για τα μαθήματα που δηλώσατε για το εαρινό εξάμηνο του τρέχοντος ακαδημαϊκού έτους. Για τη δήλωση συγγραμμάτων είναι απαραίτητη η χρήση των ίδιων στοιχείων πρόσβασης (username/password) που χρησιμοποιείτε στην ηλεκτρονική Γραμματεία του Ιδρύματος.

Προσοχή: Η Δήλωση Συγγραμμάτων γίνεται μέσω του Συστήματος Εύδοξος. Η διαχείριση του Συστήματος Εύδοξος δεν γίνεται από το Πανεπιστήμιο. Επισημαίνεται ότι υπάρχουν κυρώσεις σε περίπτωση δήλωσης και παραλαβής συγγράμματος σε μάθημα που δεν έχει συμπεριληφθεί στη δήλωση μαθημάτων.

ΔΙΕΥΚΡΙΝΙΣΕΙΣ

Όσοι φοιτητές έχετε μη λειτουργικούς κωδικούς ή δεν μπορείτε να εισέλθετε στην ηλεκτρονική Γραμματεία ή δεν μπορείτε να εισέλθετε στο σύστημα Εύδοξος, μπορείτε να κάνετε ηλεκτρονική ανάκτηση των στοιχείων σύνδεσης από την ιστοσελίδα http://e-grammateia.aueb.gr.

Όσοι φοιτητές δεν έχετε ενεργοποιήσει τον λογαριασμό σας, μπορείτε να το κάνετε επισκεπτόμενοι την ιστοσελίδα της ηλεκτρονικής Γραμματείας του Ιδρύματος http://e-grammateia.aueb.gr/unistudent/, πατώντας τον σύνδεσμο "Ενεργοποίηση Λογαριασμού".

Αν το σύστημα δεν σας επιτρέπει να ενεργοποιήσετε τον λογαριασμό σας, επισκεφθείτε τη Γραμματεία του Τμήματός σας για να βεβαιώσετε ότι τα στοιχεία σας έχουν καταχωρηθεί στη βάση δεδομένων και ότι ο αριθμός δελτίου αστυνομικής ταυτότητας έχει καταχωρηθεί σωστά.

Σε περίπτωση προβλήματος κατά τη διάρκεια της διαδικασίας δήλωσης μαθημάτων (π.χ. μέγιστος αριθμός μαθημάτων) μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματός σας.

Σε περίπτωση προβλήματος κατά τη διάρκεια της διαδικασίας δήλωσης συγγραμμάτων μπορείτε να απευθύνεστε στο Γραφείο Αρωγής χρηστών ΕΥΔΟΞΟΣ (helpdesk@eudoxus.gr) ή στο 801-11-13600.

Πληροφορίες για τις οδηγίες χρήσης του νέου συστήματος "ΕΥΔΟΞΟΣ" παρέχονται στη σελίδα www.eudoxus.gr. Αναζήτηση βιβλίων στη σελίδα http://service.eudoxus.gr/search/.

ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΥΤΑΝΕΙΑ

Επισυναπτόμενα:

[Αρχείο Pdf]