Ο Πρύτανης του ΟΠΑ και Πρόεδρος του Συμβουλίου του Ινστ. Κομφούκιος Αθηνών, Καθ. Κωνταντίνος Γάτσιος, πραγματοποίησε επίσκεψη στο Πεκίνο, έπειτα από επίσημη πρόσκληση της κας Xu Lin, Προέδρου του Οργανισμού Hanban (12-14/12/2011)

id: 
1288

Επίσκεψη του Πρύτανη του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών

Καθ. Κωνσταντίνου Γάτσιου στην Κίνα (12-14/12/2011)


Ο Πρύτανης του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών και Πρόεδρος του Συμβουλίου του Ινστιτούτου Κομφούκιος Αθηνών, Καθηγητής Κωνσταντίνος Γάτσιος,

πραγματοποίησε στις 12 - 14 Δεκεμβρίου 2011, επίσκεψη στο Πεκίνο, έπειτα από επίσημη πρόσκληση της κας Xu Lin, Προέδρου του Οργανισμού Hanban. Στο πλαίσιο της επίσκεψης, παρακολούθησε το 6th Annual Global Confucius Conference, όπου είχε την ευκαιρία να ανταλλάξει απόψεις και ιδέες με την κα Xu Lin για την περαιτέρω ανάπτυξη του Business Confucious Institute (BCI) του ΟΠΑ ώστε, πέρα του πολιτιστικού και ακαδημαϊκού του χαρακτήρα, να συμβάλλει στην προώθηση των οικονομικών και εμπορικών σχέσεων μεταξύ των δύο λαών.


Κατά τη διάρκεια της παραμονής του στο Πεκίνο, ο Πρύτανης συνάντησε την Πρόεδρο του, συνεργαζόμενου με το ΟΠΑ, University of International Business and Economics (UIBE), κα Wang Ling, καθώς και καθηγητές του Πανεπιστημίου, όπου συμφώνησαν στην περαιτέρω ανάπτυξη της συνεργασίας των δυο Πανεπιστημίων τόσο σε ακαδημαϊκό επίπεδο, με την ανταλλαγή φοιτητών και μελών ΔΕΠ, όσο και στην από κοινού οργάνωση Ελληνικού Πολιτιστικού Φεστιβάλ στο Πεκίνο. Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με την υπογραφή της ανανεωμένης συμφωνίας μεταξύ των δυο Πανεπιστημίων.


Επίσκεψη, επίσης, πραγματοποίησε ο Πρύτανης στην Πρεσβεία της Ελλάδας στην Κίνα, όπου συναντήθηκε με τον πολιτικό ακόλυθο, την μορφωτικό ακόλουθο, καθώς και την υπεύθυνη γραμματέα επί των εμπορικών θεμάτων τής Πρεσβείας, προκειμένου να συζητηθεί η συμμετοχή και υποστήριξη εκ μέρους της Πρεσβείας στη διοργάνωση του Ελληνικού Πολιτιστικού Φεστιβάλ στο Πεκίνο, ιδιαιτέρως μάλιστα καθώς το 2012 συμπληρώνονται 40 χρόνια διπλωματικών σχέσεων μεταξύ των δύο κρατών.


Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο Πρύτανης είχε, επίσης, τη δυνατότητα να συναντήσει φοιτητές του ΟΠΑ που σπουδάζουν στο UIBE με υποτροφία από το Ινστιτούτο Κομφούκιος Αθηνών, που ιδρύθηκε τον Οκτώβριο του 2009 στο Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών και που αποτελεί το μοναδικό Ινστιτούτο Κομφούκιος στην Ελλάδα και ένα από τα τρία στην Ευρώπη με κατεύθυνση τα οικονομικά και τη διοίκηση επιχειρήσεων.