Ορκωμοσία πτυχιούχων Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2014

id: 
2249

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ορκωμοσία πτυχιούχων Τμήματος Στατιστικής

Περιόδου Ιουνίου 2014

Η Ορκωμοσία των Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής της Σχολής Επιστημών και Τεχνολογίας της Πληροφορίας της εξεταστικής περιόδου Ιουνίου 2014, θα πραγματοποιηθεί τη ΔΕΥΤΕΡΑ 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2015 και ώρα 13:00, στο Αμφιθέατρο του 1ου ορόφου του κτηρίου της πτέρυγας Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου.

Επισημαίνεται ότι, την ημέρα της ορκωμοσίας, όλοι οι συμμετέχοντες πτυχιούχοι θα πρέπει να προσέλθουν μία (1) ώρα νωρίτερα στη Γραμματεία του Τμήματος και, με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας, να υπογράψουν την καθομολόγησή τους.

(Η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας είναι απαραίτητη και για την παραλαβή της τηβέννου).

 

Αθήνα, 23 Δεκεμβρίου 2014
Από τη Γραμματεία