Ορκωμοσία πτυχιούχων Τμήματος Στατιστικής μέχρι την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2013

id: 
1873

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗΟρκωμοσία πτυχιούχων Τμήματος Στατιστικής

μέχρι την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2013

Η Ορκωμοσία των Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής μέχρι την εξεταστική περίοδο Ιουνίου 2013, θα γίνει στις 2 Δεκεμβρίου 2013 ημέρα ΔΕΥΤΕΡΑ και ώρα 13:00 στο Αμφιθέατρο Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου.

Επισημαίνεται ότι την ημέρα της ορκωμοσίας όλοι οι συμμετέχοντες πτυχιούχοι θα πρέπει να προσέλθουν 1 ώρα νωρίτερα στη Γραμματεία του Τμήματος, και με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας να υπογράψουν την καθομολόγησή τους.


(Η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας είναι απαραίτητη και για την παραλαβή της τηβέννου).

Από τη Γραμματεία