Ορκωμοσία Πτυχιούχων Τμήματος Στατιστικής Εξεταστικής Περιόδου Ιουνίου 2015

id: 
2539

ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ

ΣΧΟΛΗ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ

ΤΜΗΜΑ ΣΤΑΤΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Ορκωμοσία πτυχιούχων Τμήματος Στατιστικής

περιόδου Ιουνίου 2015

Η Ορκωμοσία των Πτυχιούχων του Τμήματος Στατιστικής περιόδου Ιουνίου 2015, θα πραγματοποιηθεί την ΤΡΙΤΗ 12 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ 2016 και ώρα 10:00, στο Αμφιθέατρο 1ου ορόφου της πτέρυγας Αντωνιάδου του Πανεπιστημίου.

Επισημαίνεται ότι την ημέρα της ορκωμοσίας όλοι οι συμμετέχοντες πτυχιούχοι θα πρέπει να προσέλθουν μία (1) ώρα νωρίτερα στη Γραμματεία του Τμήματος, και με την επίδειξη της αστυνομικής τους ταυτότητας να υπογράψουν την καθομολόγησή τους.

(Η επίδειξη της αστυνομικής ταυτότητας είναι απαραίτητη και για την παραλαβή της τηβέννου).

Από τη Γραμματεία