Ορκωμοσία ΠΜΣ στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού

Διοργανωτής:  ΠΜΣ στη Διοίκηση Ανθρώπινου Δυναμικού
Τόπος Διεξαγωγής: Αμφ. Αντωνιάδου

ID: 
150