Ορκωμοσία ΠΜΣ στη Διεθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση

Ορκωμοσία ΠΜΣ στη Διεθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση
Διοργανωτής: ΠΜΣ στη Διεθνή Ναυτιλία, Χρηματοοικονομική και Διοίκηση
Ώρα Έναρξης: 18:00
Τόπος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τελετών

ID: 
261