Ορκωμοσία ΠΜΣ στα Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής

Ορκωμοσία ΠΜΣ στα Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής
Διοργανωτής: ΠΜΣ στα Μαθηματικά της Αγοράς και της Παραγωγής
Τόπος Διεξαγωγής: Αίθουσα Τελετών
ID: 
272