Ορκωμοσία Εξεταστικής Ιανουαρίου των Τμημάτων Πληροφορικής και Στατιστικής

Ορκωμοσία Εξεταστικής Ιανουαρίου των Τμημάτων Πληροφορικής και Στατιστικής
Διοργανωτής: Τμήμα Πληροφορικής & Τμήμα Στατιστικής
Τόπος Διεξαγωγής: Αμφ. Αντωνιάδου

ID: 
263